СМИ Армении исказили слова председателя Сената парламента Чехии об Азербайджане