По инициативе Фонда Гейдара Алиева будет проведен «Гянджинский марафон-2017»