Снижена оплата за обучение в профшколах и профлицеях Азербайджана